BOGNA ELVEEIERLAG

LAKSEFISKE I BOGNA VASSDRAGET

KJØP FISKEKORT

Fiskekort løses på nett, via SMS (klikk her for koder) og via Bangsund traffiksenter

STATSKOG

Statskog SF forvalter en femtedel av Norge og sikrer felleskapets verdier for fremtiden.

L JoHANSEN

Leverer kvalitetsprodukter innen jakt og fiske. Ekspertise, Erfaring og Kvalitet er våre tre kjerneverdier..

VÆRET

BANGSUND
January 23, 2019, 4:38 pm
Cloudy
Cloudy
-8°C
 

FRA ELVA VÅR

Nedenfor et lite utvalg med bilder fra elva vår! besøk vår facebook siden for mere bilder / informasjon

SONER

Sonen går fra brua på Fv. 17 på Bangsund og 2000 m oppover, nedre del er egnet for fluefiske, øvre del har små kulper hvor det også kan fiskes med sluk og mark, det selges 10 kort pr. dag.

Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Variert fiske med flue sluk og mark. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 6 kort på hver side.

Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Variert fiske med flue sluk og mark. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 6 kort på hver side.

Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten og middels vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen – Ansjøveien og Bangdalen samfunnshus. Det selges 10 kort.

Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen – Seterdalsvegen. Det selges 7 kort i sonen.

Sonen er på 5423 m på norde side og 5424 m på søndre side. Det kan fiskes med alle redskapstyper, men dette er først og fremst en typisk fluesone. Adkomst: Bangdalen – Solumsvegen. Fritt kortsalg.

TOP